Elektronisch leerplatform Dementie en nu

Ondersteuning mantelzorg bij dementie  –  Innoverend elektronisch leerplatform

In de beleidsbrief 2015-2016 staat dat de minister de draagkracht van mantelzorgers voor personen met dementie wil verhogen. Hiervoor maakt hij gebruik van het psychoeducatiepakket ‘Dementie en nu’. In het najaar 2015 zou hij dit pakket versterken met een elektronisch leerplatform.
1. Is het pakket al versterkt met het elektronisch leerplatform? Wat houdt dit leerplatform in?
2. Werd hiervoor in extra budget voorzien? Zo ja, hoeveel?
3. Het is de bedoeling van dit psycho-educatiepakket om de draagkracht van mantelzorgers te verhogen. Hoe leidt het pakket tot een effectieve verhoging van de draagkracht? Hoe wordt dat gemeten? Wordt dit initiatief geëvalueerd?
4. De minister wil nagaan hoe hij het ruime publiek van mantelzorgers en personen met dementie ‘beter’ rechtstreeks kan bereiken en ondersteunen. Hoe is de minister dit van plan te doen? Wanneer mogen we concrete acties ter zake verwachten?

Lees meer