Mantelzorgbeleid

Vraag om uitleg over de knelpunten bij mantelzorgers in de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – verwijzing naar dementie en het belang van psycho-educatie in hetantwoord van de minister (zitting van 27/10/2015)
van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
228 (2015-2016)
Vraag om uitleg over de ondersteuning van mantelzorgers
van Cindy Franssen aan minister Jo Vandeurzen
259 (2015-2016)
Vraag om uitleg over de aanbevelingen van Kom op tegen Kanker voor een geïntegreerd mantelzorgbeleid
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
299 (2015-2016)
Vraag om uitleg over de verhoogde kans op depressie bij mantelzorgers
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
322 (2015-2016)