Transitieplan dementie – richtlijnen voor de sector

In de beleidsbrief 2017-2018 van de minister lezen we op bladzijde 21 dat hij de bestaande richtlijnen aan de sector uit het transitieplan dementie zou evalueren in het najaar 2017. Het gaat dan onder meer over richtlijnen inzake psycho-educatie en de opleiding van gezinsverzorgenden.
Over deze evaluatie heb ik de volgende vragen voor de minister.
1. Is deze evaluatie intussen gebeurd? Welke actoren zijn hierbij betrokken geweest?
2. Welke richtlijnen werden er geëvalueerd?
3. Wat zijn de resultaten van deze evaluatie?
4. Welke verbeteracties zal de minister plannen naar aanleiding van deze evaluatie? Welke elementen zullen veranderd worden aan bestaande richtlijnen? Welke elementen zullen behouden blijven?

Antwoord