Vlaamse regering keurt visienota residentiële ouderenzorg goed

Vlaamse regering keurt visienota residentiële ouderenzorg goed

De Vlaamse Regering keurde op Goede Vrijdag 2018 de visienota residentiële ouderenzorg goed. Voor de Vlaamse overheid dient het woonzorgcentrum een échte thuis te zijn voor kwetsbare personen. Dit betekent een stevige uitdaging voor de samenleving en voor zorgaanbieders. Opvallend is ook de aandacht van de overheid, naast de prevalentiecijfers, voor kwetsbare personen zoals mensen met dementie. Verder valt op dat er aandacht is voor de inspraak van de gebruiker, iets waar diverse auteurs in het verleden ook al een lans voor gebroken hebben.

Belangrijk is de link naar kleinschaligheid en kleinschalig (genormaliseerd) wonen, ook een aandachtspunt willen we komen tot goede dementiezorg. De nota erkent ook de specifieke deskundigheid die hiervoor nodig is: “De zorg voor personen met dementie vereist verdieping van kennis en expertise, een aangepaste bestaffing, alsook een kritische kwaliteitstoets van de werkzaamheid van de diverse aangewende benaderingen, werkmethoden, technieken en interventies met als toetssteen of ze effectief een positief effect op de kwaliteit van het leven en de autonomie van de persoon met dementie hebben.” Tenslotte ziet de overheid de woonzorgcentra als een van de vele onontbeerlijke actoren binnen de eerstelijnszorg. Je kan de integrale visienota residentiële ouderenzorg hier nalezen.