Trends en succesfactoren in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (Nederland)

De Monitor Woonvormen Dementie wordt uitgevoerd door het Programma Ouderen van het Trimbos-instituut, en gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de 54 deelnemende woonvoorzieningen.
In de publicatie (2015) lees je welke ontwikkelingen in de geboden verpleeghuiszorg zich over de periode 2008-2014 in de deelnemende woonvoorzieningen hebben voorgedaan. De resultaten worden in verband gebracht met het gevoerde (overheids)beleid van de afgelopen jaren, en de initiatieven voor kwaliteitsverbetering die binnen de verpleeghuissector hebben plaatsgevonden. Daarnaast zijn vier thema’s die momenteel spelen in de dementiezorg nader onder de loep genomen:
1) persoonsgerichte zorg,
2) een zinvolle dagbesteding voor bewoners,
3) betrokkenheid van familie en
4) het terugdringen van het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen en psychofarmaca.

De uitgave biedt hiermee aanknopingspunten voor verbeteringen van de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie en voor het personeelsbeleid in deze sector.

> Link naar de uitgave (publicatie juli 2015)