Organisatie

435x200_ed vlaanderen quadri 300dpi

Raad van Bestuur

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw werd opgericht in 2007. De overheid erkende het centrum in 2014 als partnerorganisatie en stelde de voorwaarden tot erkenning vast. Het Vlaamse expertisecentrum en de regionale expertisecentra werden ingeschreven in de uitvoeringsbesluiten van het woonzorgdecreet.

Lees verder >
800x534_160425_ant_expertisecentrum_portretten_307

Medewerkers Vlaams expertisecentrum dementie

De medewerkers van het Vlaams expertisecentrum bouwen elke dag opnieuw aan een dementievriendelijker samenleving en ondersteunen hierbij alle professionals die op een of andere wijze betrokken zijn bij de zorg- en begeleidingsaspecten. We stellen je graag ons team voor.

Lees verder >
435x200_ed vlaanderen quadri 300dpi

Jaarverslag

Onze werking wordt, samen met deze van de regionale expertisecentra dementie, samengevat in een jaarverslag. Wij bundelen ze graag in een overzicht sedert 2003.

Lees verder >