Internationale erkenning voor regionaal expertisecentrum dementie Foton en buddyproject Het Ventiel

Internationale erkenning voor regionaal expertisecentrum dementie Foton en buddyproject Het Ventiel

Tijdens de COVID-19-pandemie behoren mensen met dementie tot de zwaarst getroffen groepen. De grootste problemen zijn hun isolement, het gebrek aan sociaal contact en te weinig kennis van de digitale technologie. Deze drie factoren zorgen ervoor dat hun gezondheidstoestand er mogelijk op achteruitgaat.

In dat perspectief kende EFID (European Foundations’ Initiative on Dementia) haar Awards 2020 toe aan initiatieven die oplossingen vonden voor de specifieke uitdagingen waar de coronapandemie ons voor plaatst, onder de noemer ‘Spreading a Legacy For the Future’. Zowel regionaal expertisecentrum dementie Foton (zie foto links) als buddywerking Het Ventiel vielen in de gunst van de jury (zie foto rechts).

Naast het creatief omgaan met de zorg voor personen met dementie en hun mantelzorgers gedurende de coronatijd. was het verderzetten van de initiatieven rond inclusieve samenlevingen een belangrijk criterium. Beide organisaties zijn daarin toonaangevend. Deze award betekent een stimulans om de werking onverminderd en met veel enthousiasme verder te zetten!