Laureaten projectoproep ‘deMENSindezorg’ bekend

Laureaten projectoproep ‘deMENSindezorg’ bekend

Vlaanderen gaat voor persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie. In oktober 2018 stelde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, in opdracht van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie voor op een symposium in het Vlaams Parlement.
De zorgsector reageerde enthousiast op de persoonsgerichte en warme visie op zorg uit het referentiekader dementie. Om de vertaling naar de praktijk een duwtje in de rug te geven lanceerden de Vlaamse overheid, Cera en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen de projectoproep ‘deMENSindezorg’[1].

Twee ziekenhuizen, twee woonzorgcentra en twee thuiszorgvoorzieningen gaan in 2019 aan de slag rond de zes fundamenten van goede zorg uit het referentiekader en worden hierin begeleid door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Ze zullen werken aan een gebalanceerde beeldvorming over dementie, zo gewoon mogelijk leven, autonomie en geborgenheid, afgestemde zorg, het betrekken en ondersteunen van mantelzorgers en vorming voor de medewerkers en vrijwilligers.
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Met de lancering van het ‘referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie’ in oktober 2018 toonden we eens te meer dat de zorg voor personen met dementie in Vlaanderen voor ons een prioriteit is. Zes voorzieningen engageren zich nu om dit referentiekader in de praktijk te brengen. Hierdoor komen we dichter bij de ambitie om er een handvest van te maken in opleidingen, stages, training on the job voor zij die elke dag de zorg voor personen met dementie waarmaken.”

De laureaten zijn:
1. WZC Heilig Hart (Sint-Niklaas)
2. WZC Lindelo (Lille)
3. AZ Sint-Maarten (Mechelen)
4. ZNA Hoge Beuken (Antwerpen)
5. DVC Het Portiek – De Korenbloem (Kortrijk)
6. DMW CM Limburg (Hasselt)

We wensen hen alvast proficiat en kijken uit naar een inspirerende samenwerking!

[1] cf. Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de vzw Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, voor het project “Optidem+”, datum 04.12.2018