Het referentiekader dementie: pilootprojecten en een wedstrijd voor hogescholen

Het referentiekader dementie: pilootprojecten en een wedstrijd voor hogescholen!

Om de vertaling naar de praktijk een duwtje in de rug te geven, lanceerden de Vlaamse overheid, Cera en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen de projectoproep ‘deMENS in de zorg’: een oproep naar pilootprojecten bij het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie. Het enthousiasme was groot: 91 zorgvoorzieningen dienden een dossier in. Een neutrale jury selecteerde zes voorzieningen als toekomstige ambassadeurs voor persoonsgerichte zorg. Twee ziekenhuizen, twee woonzorgcentra en twee thuiszorgvoorzieningen gaan in 2019 aan de slag rond de zes fundamenten van goede zorg uit het referentiekader en worden hierin begeleid door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

De laureaten zijn:
1. WZC Heilig Hart (Sint-Niklaas)
2. WZC Lindelo (Lille)
3. AZ Sint-Maarten (Mechelen)
4. ZNA Hoge Beuken (Antwerpen)
5. DVC Het Portiek – De Korenbloem (Kortrijk)
6. DMW CM Limburg (Hasselt)

Het volledige persbericht en de reacties van de laureaten kan je hier lezen. Het is van groot belang dat elke nieuwe generatie studenten in een zorg- of welzijnsopleiding vertrouwd is met afgestemde, persoonsgerichte zorg. Het Expertisecentrum ontwikkelde daarom een educatief pakket voor studenten uit een bachelor- of HBO5-opleiding. Ben je docent in een (hoge)school? We dagen ook jou uit om actief met het referentiekader dementie aan de slag te gaan. Neem deel aan onze wedstrijd en maak kans op 2.500 euro!