Ik hoorde al van een mogelijkheid om de goederen van moeder te beheren. Hoe moet ik daar aan beginnen?

Bewindvoering
•    Verzoekschrift bewindvoering
•    Medisch Attest
•    Vergoeding bewindvoerder (3%)

Hieronder vind je wat nuttige informatie in verband met deze wet.
•    Informatiebrochure – Koning Boudewijnstichting
•    Vergoedingen voor de bewindvoerder: advies Hoge Raad voor de Justitie
•    De werking van het bewind
•    Het Globaal Beschermingsstatuut : Een overzicht

VERSLAGGEVING BEWIND:

I: GOEDEREN VERTEGENWOORDIGING
1.    BEGINverslag
2.    JAARverslag
3.    EINDverslag (overlijden)
4.    EINDverslag (anders dan door overlijden)

II: GOEDEREN BIJSTAND
1.    BEGINverslag
2.    JAARverslag
III: PERSOON VERTEGENWOORDIGING
1.    BEGINverslag
2.    JAARverslag