Federaal

Zorgcircuits - proefprojecten

Catherine Fonck (CDH) | 17/11/2015. In uw beleidsnota staat dat de uitbouw van zorgcircuits voor personen met dementie zal worden bestudeerd aan de hand van proefprojecten. 1. a) Werden er al proefprojecten opgezet? b) Zo ja, kunt u ons daar nadere inlichtingen over geven (aantal projecten, aantal betrokken patiënten, geografisch toepassingsgebied enz. per project)? c) Zo niet, wanneer zullen deze proefprojecten worden opgezet? Werd daar al een oproep voor gedaan? 2. Welke budgetten worden er voor die projecten uitgetrokken? 3. Wanneer mogen wij de eerste resultaten van deze proefprojecten verwachten?

Lees verder >

Consumptie van antidepressiva en antipsychotica in de rusthuizen

Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) | 16/06/2015. Uit een onderzoek dat de Christelijke Mutualiteit (CM) in 2009 heeft uitgevoerd en waarvan de resultaten twee jaar later gepubliceerd werden bleek dat het gebruik van antidepressiva en antipsychotica bij de rusthuisbewoners bijzonder hoog lag. Volgens dat onderzoek had 41,7 procent van de ondervraagde rusthuisbewoners die lid waren van dat ziekenfonds gedurende minstens 30 dagen antidepressiva gekregen en had 21,7 procent gedurende minstens 30 dagen antipsychotica geslikt. Naar aanleiding van de publicatie van die studie heb ik uw voorganger hierover een vraag gesteld (schriftelijke vraag nr. 24 van 15 december 2011, Vragen en Antwoorden, Kamer 2011-2012, nr. 59, blz. 258). Sindsdien heeft de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen ook een studie ter zake uitgevoerd, waarvan de resultaten die in juni 2014 werden bekendgemaakt nog verontrustender zijn. Uit die studie onder 22.000 betrokken leden blijkt immers dat één op de twee rusthuisbewoners (53 procent) antidepressiva slikt en één op de drie antipsychotica (36 procent), tegenover respectievelijk 21 procent en 7 procent bij alle leden uit dezelfde leeftijdsgroep. Uit beide studies blijkt nog dat het gebruik van die geneesmiddelen sterk verschilt afhankelijk van het rusthuis.

Lees verder >

Behandeling van dementie

Benoît Friart (MR) | 29/05/2015. Volgens een recent OESO-rapport wordt er nu veel minder snel vooruitgang geboekt in het onderzoek naar een behandeling tegen dementie. Momenteel lijden er wereldwijd 47 miljoen mensen aan dementie. Met de vergrijzing zou het aantal mensen met dementie tegen 2050 verdriedubbelen. De OESO trekt dan ook aan de alarmbel. Om het probleem efficiënter te tackelen roept de OESO op tot een grotere overheidsfinanciering, met de oprichting van een wereldonderzoeksfonds, en publiek-private financieringsmechanismen die meer geld naar onderzoek zouden kunnen doen vloeien. De OESO adviseert de diverse autoriteiten ook om palliatieve zorg buiten het ziekenhuis toegankelijker te maken, te blijven inzetten op een vroegtijdige diagnose en zorgmodellen te implementeren voor een betere omkadering en meer sociale interactie.

Lees verder >

Oproep experts over euthanasieverbreding

Jan Vercammen (N-VA) | 09/03/2015. Op een studiedag van Leif (Levens Einde Informatie Forum) is ervoor gepleit om euthanasie mogelijk te maken voor wie dementeert of door een andere onomkeerbare ziekte het bewustzijn of het besef van zijn eigen persoonlijkheid heeft verloren. Veel mensen denken immers dat ze een wilsverklaring kunnen invullen die tot gevolg heeft dat ze later, als ze ooit dement zijn geworden, euthanasie kunnen krijgen. Dat is niet zo. Vandaag geldt een wilsverklaring enkel in het geval van onomkeerbare coma.

Lees verder >