Internationaal

Terugblik 26ste Alzheimer Europe-conferentie

Van 31 oktober tot 2 november vond in Kopenhagen de 26ste Alzheimer Europe-conferentie plaats. Vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen presenteerden we er o.a. de Nepal-expeditie 'New Energy For Young Dementia', namen we deel aan de INTERDEM-onderzoeksgroep en brachten we drie dagen lang updates via onze sociale media op Facebook, Twitter en LinkedIn.

Lees verder >

Terugblik studiebezoek Zweden

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen sloot eind augustus aan bij een studiereis van DeBeCo-Aranth naar Zweden, samen met diverse directies van ouderenvoorzieningen, koepelorganisaties en studiediensten uit zowel thuis- als residentiële zorg. Ook enkele vertegenwoordigers van het kabinet van minister Vandeurzen waren present.

Lees verder >

Eerste ministeriële conferentie i.v.m. globale actie tegen dementie

Het aantal gevallen van dementie zou tegen het jaar 2050 verdrievoudigen, vooral in de ontwikkelingslanden, waardoor 115,4 miljoen mensen over heel de wereld een of andere vorm van dementie zullen hebben. Dit meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) op het congres van 16 en 17 maart 2015 in Genève. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vertegenwoordigde minister Vandeurzen in Genève en deed ook een inbreng in het plenaire luik van de bijeenkomst.

Lees verder >

Europese commissie bepaalt vier strategische doelstellingen

In juli 2009 presenteerde de Europese Commissie zijn dossier over een Europees initiatief rond de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Doel van het document was acties uit te zetten die de lidstaten in staat zouden stellen om te werken rond thema's als effectieve en efficiënte herkenning van de eerste tekenen van dementie, preventie, diagnostiek, behandeling, zorg en research.

Lees verder >

De 'London Declaration'

Op 10 en 11 december 2013 werd in Londen voor het eerst door de G8 een topconferentie gehouden rond een wereldwijde actie tegen dementie. Deze top leverde een verklaring op, de z.g. London declaration. Hierbij wordt opgeroepen tot meer innovatie om de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun mantelzorgers te verhogen. Men sprak eveneens de ambitie uit om tegen 2025 een geneesmiddel of ziekte-wijzigende therapie te kunnen hebben. Verder werd samenwerking benadrukt inzake research en het uitwisselen van onderzoeksgegevens. Vaak zitten die vandaag achter gesloten (betalende) deuren. Meteen ook een pleidooi voor open source publicaties.

Lees verder >

Inspanningen van de EU ter voorkoming van dementie: European Prevention of Alzheimer’s Dementia initiative

Naast geneesmiddelenonderzoek krijgt het voorkomen (preventie) van dementie een grotere rol in het gehele dementie-onderzoek. EPAD start een grote Europese studie gefinancierd met EU-fondsen en met een totaal van 36 patiëntenorganisaties, farmaceutische bedrijven (voor België Amgen, Janssen Pharmaceutica en UCB Biopharma)

Lees verder >

EU-top over dementie in Amsterdam veelbelovend

Naast geneesmiddelenonderzoek krijgt het voorkomen (preventie) van dementie een grotere rol in het gehele dementie-onderzoek. EPAD start een grote Europese studie gefinancierd met EU-fondsen en met een totaal van 36 patiëntenorganisaties, farmaceutische bedrijven (voor België Amgen, Janssen Pharmaceutica en UCB Biopharma)

Lees verder >